Kurset e këmbimit

Raportimi i një mashtrimi
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 120.3 122.15
USD 107.6 109.25
GBP 144.1 146.25
CHF 116.35 118.1
CNY 17.063 17.3205
Refreskuar më: 2/25/2022